Blog Rujukan Untuk Pelajar Dalam Menulis Esei

Pencemaran Tanih/Tanah

Punca-Punca Berlakunya Pencemaran Tanih
  • Pembuangan sampah sarap dan kumbahan yang tidak terkawal merupakan salah satu punca yang menyebabkan pencemaran tanah berlaku.Terdapat dua kaedah pembuangan sampah yang sering diamalkan iaitu kaedah penimbusan dan kaedah pembakaran.Walaupun sampah sarap dapat dilenyapkan dari pandangan mata dan hiduan hidung dengan kaedah ini namun tanpa pengawalan yang rapi,kedua-dua teknik inijuga boleh memberi masalah yangserius jepada alam sekitar.
  • Selain itu,Pembuangan sisa toksik dan nuklear juga akan menyebabkan pencemaran tanah berlaku.Apabila sisa toksik dan nuklear telah mencemari permukaan tanah,maka ia akan menyebabkan kualiti tanah merosot.Hal ini akan memberi impak yang besar kepada manusia serta alam sekitar.
  • Tambahan pula, penebangan hutan juga akan menyebabkan pencemaran tanah berlaku.Kawasan hutan ditebang untuk mendapatkan hasil balak yang mempunyai keuntungan lumayan. Penebangan hutan ini akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar.Hal ini disebabkanketiadaan akarpokok untuk mencengkam tanah.Kesannya,tanah runtuh akan terjadi dan akan membahayakan nyawa penduduk yang tinggal brehampiran kawasan itu.

Kesan-Kesan Pencemaran Tanih
  • Penyebaran kuman-kuman penyakit merupakan salah kesan yang akan timbul kesan daripada pencemaran tanah.Haiwan-haiwan perosak seperti tikus,lipas dan lalat akan tertumpu di kawasan itu dan menyebarkan kuman-kuman penyakit ke tempat lain.Jika makanan yang dihinggapi lalat atau dimakan lipas,seterusnya di makan oleh manusia tanpa sengaja maka manusia akan mudah diserang keracunan makanan dan seterusnya diserang penyakit yang serius.
  • Selain itu,Kerosakan tanah dan kualitinya juga merupakan kesan yang akan timbul apabila terjadinya pencemaran tanah.Sisa-sisa industri dan hasil tumpahan dari kenderaan pengangkut menjadikan tanah rosak dan kurang kualiti.Tanah yang kurang kualiti menyebabkan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang ditanam hidup dengan tidak sempurna dan kurang subur.
  • Hakisan tanah juga akan turut terjadi jika pencemparan tanah berlaku.Hakisan tanah adalah salah satu fenomena yang sering berlaku di seluruh negara.Ianya bukan sahaja merugikan dari sudut kewangan dan ekonomi bahkan juga mengancam keselamatan dan nyawa manusia,misalnya tanah runtuh dan gempa bumi.Terdapat banyak yang sedang diancam hakisan tanah.Antara aktiviti-aktiviti manusia yang boleh menyebabkan hakisan tanah adalah pembersihan dan pembajakkan serum bukit yang menyebabkan tiada tumbuhan yang dapat menahan tanah daripada runtuh.

Langkah-Langkah Mengatasi Pencemaran Tanih
  • Pendidikan alam sekitar merupakan salah satu kaedah yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah pencemaran tanah.Pendidikan alam sekitar dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar.Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu,dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan.
  • Selain itu,kempen kesedaran juga boleh dilakukan untuk mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar.Antara kempen-kempen alam sekitar yang boleh dilaksanakan adalah kempen cintailah sungai kita,kitar semula,dan sahabat alam.Dalam kempen ini peserta akan diajar tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan sebagainya.
  • Pendedahan media masa juga merupakan salah satu cara yang boleh di ambil untuk menangani isu pencemaran tanah.Pada hari ini,media masa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna.Oleh itu,dengan adanya pendedahan media masa tentang isu pencemaran alam,masyarakat umum akan berhati-hati dalam menangani masalah pencemaran.
Share:

0 comments:

Post a Comment