Blog Rujukan Untuk Pelajar Dalam Menulis Esei

Kesan-Kesan Gangsterisme

 Kesan-kesan

1. Membawa kesan negatif kepada sekolah 

 • Kewujudan kumpulan-kumpulan gangster di sekolah memberi impak dan pengaruh negatif kepada pata pelajar.
 • Ahli-ahli kumpulan gangster sering melakukan kegiatan-kegiatan ganas di sekolah.
 • Sekiranya ahli geng dapat menubuhkan satu jaringan aktiviti yang amat kuat di sekolah ia bolahmengganggu dan melemahkan seluruh perjalanan sekolah.
 • Ini seterusnya memberi kesan negatif kepada pelajar-pelajar, pihak pengurusan, keselamnatansekolah, dan juga proses penyampaian pendidikan amnya.
2. Mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran
 • Salah laku pelajar memberi impak secara langsung ke atas kualiti pendidikan yang diberikan disekolah.
 • Kumpulan-kumpulan ini mencurahkan perasaan benci dan tidak puas hati dengan mengganggu prosesP&P .
 • Berasaakan perkembangan ini, aktiviti gengsterisme yang wujud di sekolah-sekolah --- jika tidak dikawal akan menimbulkan gangguan terhadap P&P di dalam dan di luar sekolah. 
 • Unsur-unsur gengsterisme itu juga memesongkan kumpulan pelajar daripada terlibat secara aktif dan bersungguh-sungguh dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Kegagalan menangani secara segera dan berkesan bolah mengagalkan usaha mencapai matlamat pendidikan negara.
3. Mewujudkan budaya takut
 • Kehadiran geng di sekolah menyebabkan pelajar-pelajar di sekolah berkenaan menjadi 2 kali gandalebih takut.
 • Para pelajar takut menjadi mangsa keganasan.
 • Iklim di sekolah menjadi tidak selamat dan pihak pengurusan, guru-guru dan pelajar-pelajar sering berada dalam keadaan ketakutan kerana ada yang tidak bersalah menjadi mengsa ganas geng.
 • Pelajar-pelajar hilang semangat untuk belajar dan mengajar bagi guru-guru.
 • Masalah banyak pelajar yang tidak bersalah menjadi mangsa ugutan secara langsung atau tidak langsung akan mengganggu dan melemahkan seluruh perjalanan sekolah.
4. Sekolah menjadi pusat aktiviti geng
 • Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan gangster di luar sekolah malas masuk kekawasan sekolah.
 • Sekolah dijadikan pusat aktiviti geng yang penting untuk pengambilan ahli-ahlibaru dan untuk, tujuansosial yang lain.
 • Majoriti geng ini ada di sekolah kerana sekolah merupakan satu tempat di amna mereka dapat berkumpul dan membincangkan aktiviti-aktiviti merekaMerekajuga memberikan perlindungan kepada ahlinya dan menakut-nakutkan pelajar lain mengambilahli-ahli baru dan melibatkan diri dalam perlakuan-perlakuan jenayah
5. Vandalisme dan merosakkan harta benda sekolah
 • Jenis vandalisme meninggalkan kesan buruk dan bahagian-bahagian sekolah, harta guru dan pelajar lain dengan sengaja dirosakkan.
 • Ahli-ahli geng juga melakukan contengan grafik pada harta sekolah.
 • Grafik-grafik tersebut sukar dipadam dan memerlukan pembelanjaan untuk membersihkan.
 • Terdapat kejadian di mana bangunan sekolah dibakar oleh pelajar-pelajar yang dikenakan tindakandisiplin oleh pihak sekolah.
Share:

0 comments:

Post a Comment