Blog Rujukan Untuk Pelajar Dalam Menulis Esei

Kesan-kesan Globalisasi

Pengenalan
 • Globalisasi bererti dunia tanpa sempadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi 
 • Berlaku aliran barangan, perkhidmatan, idea dan maklumat secara bebas antara negara tanpa sekatan. Globalisasi membawa kebaikan dan keburukan.
Isi-Isi 

Kesan-Kesan Baik 
1. Globalisasi memajukan  ekonomi negara
 • Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) mempergiat perdagangan antarabangsa 
 • Peniaga dapat meluaskan pasatan ke seluruh dunia 
 • Persidangan video, internet dan e-mel telah memudahkan perhubungan 
 • E-dagang dan e-perbankan juga dapat dijalankan 
 • Peniaga dan pengguna menual dan membeli barangan melalui intrnet 
 • Ekonomi negara berkembang pesat 
2. Globalisasi mewujudkan persefahaman sejagat
 • Sistem komunikasi yang menghubungkan seluruh dunia memudahkan interaksi 
 • Pertukaran pengetahuan, pengamalan budaya dan sebagainya bergerak dengan bebas 
 • Menjalin hubungan erat dan mengurngkan salah faham 
 • Peristiwa yang berlaku di seluruh dunia dapat diketahui dengan serta-merta 
 • Membolehkan bantuan diberikan dengan segera
3. Pemindahan teknologi bertambah pesat
 • Pelaburan asing membawa teknologi baru ke sesebuah negara 
 • Pelabur asing menubuhkan pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D) 
 • Rakyat tempatan berpeluang untuk mempelajari dan memiliki teknologi canggih 
 • Rakyat tempatan mampu menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D). 
4. Politik
 • Hubungan yang erat dalam bidang politik antara Malaysia dengan negara-negara lain akan memberi kesan yang baik dalam bidang yang lain seperti bidang ekonomi dan sosial . 
 • Kebanyakan kerajaan telah menggubal peraturan global dan institusi untuk menangani isu seperti perdagangan, hak asasi, dan alam sekitar.  
5. Sosial 
 • Sistem pendidikan akan terus berkembang maju dengan adanya internet. Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan berkesan sama ada di dalam atau di luar negeri. Pendidikan bertaraf dunia dapat diwujudkan di Malaysia dalam era globalisasi. 
 • Pendedahan pelbagai maklumat kepada rakyat Malaysia conth: bidang perubatan- makanan berkhasiat, senaman yang betul. 
 • Ilmu-ilmu ini menjadikan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan yang luas.
6. Ekonomi 
 • Wujudnya perdagangan bebas, pengaliran modal secara bebas, menggalakkan persaingan, peluasan pasaran,peningkatan kualiti prosuk dan berlakunya aliran buruh mahir dan separa mahir(pemangkin kepada kemajuan negara) 
 • Syarikat-syarikat multinasional Malaysia juga telah meningkat pelaburan mereka ke seluruh dunia seperti Syarikat Telekom Malaysia Berkad, Maybank dan Petronas – sebaris dengan syarikat gergasi luar negara. 
 Kesan-Kesan Buruk
1. Globalisasi menyebabkan penjajahan ekonomi
 • Kedudukan ekonomi negara mundur dan negara sedang membangun diketahui negara maju. 
 • Negara maju dapat memanipulasikan ekonomi negara-negara lain demi kepentingannya 
 • Negara maju mempengaruhi minda penduduk Dunia Ketiga
2. Globalisasi menyebabkan pencemaran budaya
 • Budaya liar dari Barat dapat disebarkan melalui internet dan televisyen satelit 
 • Budaya liar ini langsung tidak ditapis 
 • Generasi muda terikut-ikut akan nilai runtuh 
 • Budaya Barat menjadi dominan 
 • Budaya tempatan yang murni akhirnya terkikis 
 • Anak tempatan hilang identiti diri dan runtuh akhlaknya 
3. Politik
 • Campur tangan atau bantuan kepada kumpulan-kumpulan tertentu untuk menggulingkan kerajaan sedia ada seperti negara Afghanistan, Libya, Iraq, Sudan, Mesir dan lain-lain atas alasan mereka membangunkan senjata nuklear atau memberi latihan kepada kumpulan pengganas 
 • Pengintipan untuk mendapatkan maklumat oleh negara-negara maju terhadap musuh mereka. 
 • Penggodaman sistem pertahanan – mencari kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan sesebuah negara
4. Pendidikan
 • Peminggiran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu – bahasa Inggeris lebih diutamakan terutamanya IPTS bahasa Inggeris digunakan dalam internet 
 • Penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar kurang baik
5. Ekonomi 
 • Penghakisan dasar perlindungan produk tempatan – produk tempatan tidak lagi dilindungi dan terpaksa bersaing dengan produk luar negara 
 • Monopoli syarikat multinasional – syarikat-syarikat kecil akan ketinggalan dan seterusnya terpaksa gulung tikar keranatidak mampu bersaing dengan syarikat-syarikat besar dalam dan luar negara. 
 • Ancaman terhadap barangan dan perkhidmatan tempatan 
 • Ancaman ke atas industri kecil dan sederhana (IKS) 
 • Kesukaran untuk mengawal aliran modal asing dan penghakisan kedaulatan ekonomi negara. 
 • Serangan mata wang – nilai mata wang negara jatuh – kemelesetan ekonomi berlaku 
 • Manipulasi pasaran sahan saham – menyebabkan pasaran saham tempatan jatuh dan akan menyebabkan ekonomi Malaysia jatuh kerana pelabur-pelabur asing akan hilang keyakinan terhadap keyakinan ekonomi Malaysia
6. Teknologi
 • Penyalahgunaan teknologi akan membahayakan manusia seperti teknologi nuklear  - boleh dibuat senjata nuklear, kebocoran tenaga nuklear 
 • Teknologi pembuatan senjata-senjata moden telah banya memusnahkan kehidupan manusia 
 • Pengintipan yang dilakukan oleh negara-negara maju melalui satelite untuk mendapatkan maklumat negra-negara musuh mereka.
Penutup
 • Globalisasi telah membawa kesan yang besar 
 • Penduduk dunia perlu bersedia untuk menghadapi kesan globalisasi 
 • Dengan cara ini, barulah globalisasi benar-benar mendatangkan faedah kepada kita
Share:

0 comments:

Post a Comment