Blog Rujukan Untuk Pelajar Dalam Menulis Esei

Kajian Ilmiah


 
DALAM peperiksaan STPM Sistem Baharu, diperkenalkan Kajian Ilmiah. Mata pelajaran Bahasa Melayu melaksanakan pentaksiran ini pada Penggal 3.

Setiap calon yang mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu wajib melaksanakan kerja kursus ini. Wajaran kerja kursus bagi penggal ini ialah 17%. Markah kerja kursus ini akan diambil kira bersama-sama dengan markah ujian bertulis Penggal 1, 2 dan 3 bagi tujuan penggredan mata pelajaran.

Tujuan kerja kursus yang berupa kajian ilmiah ini untuk memperkukuh kebolehan dan keupayaan calon, untuk,
 •  memahami dan mengaplikasi pengetahuan tentang sistem bahasa Melayu
 • menerapkan domain kemahiran insaniah dalam mata pelajaran ini
 • menerapkan kesedaran bahawa pembelajaran mata pelajaran ini berasaskan pembelajaran sepanjang penggal.
Dalam pelaksanaan Kajian Ilmiah ini, calon dikehendaki melaksanakan dua bahagian tugasan, iaitu penulisan esei, dan pembentangan. Kedua-dua bahagian ini dilaksanakan bermula pada minggu pertama Penggal 3. Kajian dijalankan secara berkumpulan, dengan setiap kumpulan terdiri daripada 3 hingga 4 orang calon.


Penulisan Kajian/Esei
 • Pemilihan tajuk hendaklah berdasarkan tema yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia, dan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu STPM Sistem Baharu sahaja
 • Kajian boleh dilaksanakan mengikut kaedah kepustakaan atau kerja lapangan, bergantung kepada tajuk yang dipilih.
 • Esei hendaklah mematuhi format yang ditentukan, iaitu mengandungi Tajuk Kajian, Senarai Kandungan, Penghargaan, Pengenalan, Objektif Kajian, Kepentingan Kajian, Skop Kajian, Batasan Kajian, Kaedah Kajian, Dapatan Kajian, Rumusan Kajian, Penutup, Bibliografi/Nota Akhir, dan Lampiran. Setiap bahagian tersebut diberikan markah, dan dicampurkan dengan markah Bahasa.
 • Panjang penulisan adalah antara 2000 hingga 2500 patah perkataan, yang dikira bermula dengan bahagian Pengenalan hingga Penutup sahaja. Jumlah perkataan perlu dicatatkan pada akhir teks.
 • Jumlah markah keseluruhan penulisan ialah 55 markah
 • Jika lebih daripada 2500 patah kata, penilaian dibuat setakat 2600 patah perkataan sahaja. Sekiranya penulisan kurang daripada 2000 patah perkataan, dua markah akan ditolak daripada markah keseluruhan.
 • Penilaian penulisan esei dibuat mengikut kumpulan.

Pembentangan Kajian:
 • Hasil kajian dibentangkan pada waktu yang ditetapkan oleh setiap ahli kumpulan. Penilaian adalah secara individu. Pembentangan setiap ahli adalah dalam tempoh 5 hingga 10 minit. Tempoh yang sama diperuntukkan untuk sesi soal jawab.
 • Pembentang akan dikemukakan soalan oleh guru dan penonton. Semua ahli kumpulan perlu mengambil bahagian dalam sesi soal jawab ini. Tempoh sesi ini juga antara 5 hingga 10 minit.
 • Pembentangan hendaklah menggunakan bahasa baku.
 • Calon digalakkan menggunakan alat atau bahan bantu yang sesuai semasa pembentangan, kerana penggunaan tersebut juga diberikan markah.
 • Markah keseluruhan pembentangan bagi setiap ahli ialah 45 markah.
 • Bahan pembentangan hendaklah disisipkan dalam bahagian Lampiran esei ilmiah.
Share:

1 comments:

 1. Informasi yang sangat2 membantu untuk penulisan karangan yang lebih jitu. Lebih2 lagi jika digabungkan dengan thesis writing service malaysia . Akan bertambah baik jadinya.

  ReplyDelete