Blog Rujukan Untuk Pelajar Dalam Menulis Esei

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Peribadi Seseorang Remaja

Pengenalan
 • Menurut ahli psikologi yang terkenal Norm Chomsky, alam  remaja merupakan alamtransisi daripada alam kanak-kanak ke alam dewasa. 
 • berlaku perubahan fizikal dan tingkah laku. 
 • remaja cuba membentuk peribadi dan personaliti masing-masing.
 • peribadi berkait dengan cabaran mengemudikan hidup
 • terdapat pelbagai faktor yang turut mempengaruhi hal tersebut.
Isi-Isi
1. Keluarga mempunyai pengaruh yang besar

 • alam kehidupan remaja bermula dari sebuah keluarga. 
 • ibu bapa mampu mencorakkan anak-anak yang diibaratkan seperti kain putih.
 • sebuah keluarga yang harmoni dan bahagia akan dapat membentuk anak-anak yang berperibadi mulia
 • bertanggungjawab,bersopan dan saling menghormati satu sama lain.
 • keluarga yang pincang pula akan mempengaruhi remaja dari sudut yang negatif.
 • bagaimana acuan, begitulah kuihnya. 
 • ibu bapa sebagai ketua keluarga perlu menerapkan nilai-nilai positif dalam diri anak- anak 
 • anak-anak akan membesar dengan peribadi  mulia.
2. Rakan sebaya juga boleh mempengaruhi perkembangan peribadi remaja.
 • Lumrah remaja untuk berkawan. 
 • memilih rakan yang boleh dipercayai.
 • berkongsi masalah dan rahsia.
 • terikut-ikut akan perlakuan rakan.
 • jika rakan baik – peribadi remaja juga akan baik.
 • jika terpilih rakan yang negatif, mereka akan membentuk peribadi yang negatif.
 • ibu bapa perlu peka akan perubahan pada anak- anak.
 • sayangkan anak, tangan-tangankan – perlu tahu latar belakang anak-anak mereka.
3. Masyarakat
 • masyarakat positif dapat membentuk semangat perpaduan, saling menghormati, 
 • perlakuan masyarakat akan dilihat dan diperhatikan oleh remaja.
 • jika setiap ahli masyarakat saling bertolak-ansur dan menunjukkan sikap toleransi,remajaakan meniru dan mengamalkannya. 
 • jika sebaliknya, remaja memerhatikan masyarakat sekelilingnya bersikap negatif, maka sikap negatif itulah yang akan menjadi amalan, seterusnya mempengaruhi peribadi remaja itu dan kehidupannya.
4. Agama merupakan elemen utama dalam pembentukan peribadi seseorang remaja.
 • agama membimbing setiap orang ke jalan yang benar. 
 • agama memandu insan pada batasan kebenaran.
 • remaja yang terdidik dengan asuhan agama yang kukuh akan memperlihatkan peribadi murni yang selaras dengan ajaran agama.
 • ketika ini, kita lihat banyak remaja yang runtuh akhlak dan peribadi disebabkan mereka telah menyimpang jauh daripada ajaran agama masing-masing.
5. Media massa
 • Datuk Seri Najib Tun Razak, Timbalan Perdana Menteri membuat pernyataan menyelar rancangan realiti tv yang berunsur negatif dan pernyataan beliau adalah sesuatu yang berasas. 
 • pada zaman ini, media massa begitu berpengaruh dalam kehidupan remaja.
 • kajian yang dijalankan mendapati bahawa purata masa menonton tv dalam kalangan remaja negara ini ialah 40 jam satu minggu.
 • masa yang begitu panjang sudah pasti mampu mendatangkan kesan kepada remaja.
 • remaja meniru sesuatu yang kebaratan kerana kebanyakan rancangan yang ditonton remaja pada masa ini lebih menonjolkan budaya yang negatif.
Kesimpulan
 • remaja aset penting negara. 
 • perlu usaha secara kolektif untuk membentuk remaja yang positif.
 • pendedahan pelbagai perkara positif perlu sejak kecil- melentur buluh biar dari rebung.
 • asuhan yang betul hendaklah diberikan kepada mereka. 
 • mereka akan dewasa sebagai pemuda dan pemudi harapan bangsa dan negara.
Share:

0 comments:

Post a Comment