Blog Rujukan Untuk Pelajar Dalam Menulis Esei

Agama Dan Kepercayaan Yang Diamalkan Oleh Masyarakat Jahiliah

Pendahuluan
 • Masyarakat jahiliah secara umumnya merujuk kepada yang bodoh dan sesat. 
 •  Mereka hidup tanpa sebarang pedoman kerana tiada kitab suci yang boleh dijadikan sebagai panduan.
 •  Mereka mengamalkan pelbagai agama dan juga kepercayaan.
Isi – isi

1. Agama Wathani
 • Agama paling dominan dianuti masyarakat jahiliah ketika itu ialah agama Wathaniatau lebih dikenali sebagai agama menyembah berhala.
 • Berhala yang diperbuat daripada batu, kayu dan logam itu mempunyai pelbagai bentuk dan rupa.
 • Berhala-berhala ini dikatakan mempunyai kuasa termasuk kuasa penyembuhan.
 • Pada ketika itu, dikatakan terdapat kira-kira 360 buah berhala disusun dengan kemas di sekeliling kaabah.
 • Antara berhala yang terkenal ialah al-Latta, al-Uzza dan al-Manat.
2. Agama Nasrani Atau Kristian
 • Agama yang turut dianuti masyarakat jahiliah ialah agama Nasrani atau Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa a.s.
 • Para penganutnya berpegang kepada ajaran kitab Injil.
 • Walau bagaimanapun, isi kandungan kitab ini telah diubahsuai oleh segelintir penganutnya untuk kepentingan peribadi.
 • Mereka yang masih mengamalkan ajaran asal digelar Ahl al Kitab.
3. Agama Majusi
 • Masyarakat jahiliah juga menganuti agama Majusi yang berasal dari Parsi.
 •  Para penganutnya tidak mempunyai kitab suci malah tidak mengakui nabi yang diutuskan oleh Allah SWT.
 •  Mereka percayakan dua tuhan iaitu tuhan baik dan tuhan jahat selain menyembah api.
 •  Api dipercayai berfungsi sebagai penerang dan pemusnah.
4. Agama Hanif
 • Agama seterusnya dianuti masyarakat jahiliah ialah agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s.
 • Para penganutnya dipanggil Hunafa yang beriman kepada Allah SWT.
 • Nabi Muhammad s.a.w. merupakan salah seorang penganut agama ini.
5. Agama Yahudi
 • Agama Yahudi juga dianuti masyarakat jahiliah khasnya Bani Israel.
 • Agama ini dibawa oleh Nabi Musa a.s. bersama kitab Taurat.
 • Walau bagaimanapun, seperti agama Nasrani, kandungan asal kitab ini telah diubahsuai oleh penganutnya untuk kepentingan sendiri.
6. Kepercayaan Animisme Dan Kepercayaan Karut
 • Selain daripada agama, masyarakat jahiliah juga mengamalkan kepercayaan animisme dan kepercayaan karut atau tahyul.
 • Mereka menyembah objek-objek alam sekitar seperti batu, pokok dan api yang dipercayai boleh membantu mereka dalam kehidupan seharian.
 • Kepercayaan terakhir yang diamalkan masyarakat ini ialah kepercayaan tahyul atau karut.
 • Mereka menilik nasib, percayakan roh orang mati akan menjadi burung serta percayakan ahli nujum, tangkal dan azimat.
7. Menyembah Alam Cakerawala
 • Mereka juga menyembah alam cakerawala dengan memuja matahari, bintang dan bulan. 
 • Matahari dipuja ketika siang manakala bulan disembah pada waktu malam. Matahari dipercayai boleh membantu tumbesaran tumbuh-tumbuhan agar dapat menjadi sumber makanan binatang ternakan.
 • Selain itu, masyarakat jahiliah turut mengamalkan ajaran sihir. Mereka percaya  kewujudan jin dan dewa. Mereka menyembah malaikat lelaki dan malaikat perempuan.
 • Selain itu, terdapat segelintir masyarakat ini menyembah Tuhan Padang Pasir.
Kesimpulan    
 • Masyarakat jahiliah akan percaya dan menyembah sebarang perkara atau bentuk yang boleh membawa keuntungan.
 • Oleh yang demikian, mereka sanggup menyembah pelbagai bentuk tuhan termasuklah alam semulajadi yang dianggap boleh mendatangkan kebaikan kepada mereka.
Share:

0 comments:

Post a Comment