Blog Rujukan Untuk Pelajar Dalam Menulis Esei

Langkah-Langkah Membela Nasib Golongan Warga Tua [Ceramah]

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang Berbahagia, Tuan Haji Abu Bakar, Ketua Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat di Pasir Puteh, Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, dif-dif kehormat, tuan-tuan dan hadirin yang dihormati sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang langkah-langkah yang wajar dilaksanakan untuk membela nasib golongan warga tua khususnya kepada golongan belia pada hari ini.

      Malaysia merupakan antara Negara yang sedang pesat membangun dari segi ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan ini sekali gus meningkatkan taraf hidup rakyat. Walau bagaimanpun, media massa sering memaparkan kehidupan segelintir warga emas yang malang dan tidak terbela pada hari ini Keadaan ini menyebabkan kita terdesak untuk mencari jalan membantu golongan ini supaya mereka mampu menikmati kehidupan dengan lebih baik.

      Apakah langkah-langkah yang mampu kita lakukan dalam isu ini?, merupakan persoalan yang timbul dalam pemikiran setiap individu. Seiring dengan pembangunan ekonomi di negara ini, pelbagai langkah boleh diambil antaranya ialah pihak-pihak kerajaan dan bukan kerajaan seharusnya memberi mereka lebih banyak insentif dalam menjalani kehidupan harian. Bantuan boleh dihulurkan kepada golongan ini bagi meringankan beban yang ditanggung oleh mereka. Maka, langkah ini sedikit sebanyak mampu memberi keselesaan hidup kepada warga emas ini.

Hadirin yang dimuliakan, 
     Pada masa kini, pelbagai kemudahan timbul bagi membantu dan memudahkan masyarakat dalam kehidupan mereka. Oleh itu, kerajaan perlu menyediakan pelbagai kemudahan yang boleh dinikmati oleh golongan warga emas ini. Sebagai contoh, warga emas seharusnya diberikan rawatan percuma di hospital kerajaan ataupun dikenakan kadar bayaran rendah di hospital atau klinik swasta. Selain itu, tambang separuh harga untuk penggunaan pengangkutan awam seperti bas dan teksi juga boleh dibuat. Langkah ini mampu mengurangkan kos pembelanjaan yang ditanggung oleh mereka yang mana pada hari ini kos sara hidup semakin tinggi.. Dengan ini warga emas tersebut merasa lebih dihargai oleh masyarakat.

      Anak-anak perlu menjaga kedua-dua ibu bapa mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, anak-anak juga merupakan faktor utama warga emas pada masa kini hidup dalam keadaan tidak terbela. Faktor ini berlaku disebabkan oleh taraf hidup anak-anak yang semakin tinggi memerlukan pengorbanan dari segi masa. Masa yang dikhaskan untuk bersama-sama ibu bapa hilang kerana anak-anak sibuk dalam mengejar kerjayanya. Oleh itu, anak-anak perlu meluangkan masa besama ibu bapa mereka bagi membentuk hubungan mesra dalam keluarga. Ibu bapa akan lebih menghargai dan menghayati kasih sayang yang dicurahkan kepada mereka.

Hadirin yang dimuliakan, 
     Selain itu, langkah-langkah lain yang boleh diambil seprti kerajaan harus menyediakan lebih banyak rumah khas untuk untuk menempatkan warga emas yang malang dan tidak terbela ini supaya kehidupan mereka lebih terjamin. Rumah yang dibina mestilah sesuai dengan mereka yang memerlukan kawasan yang luas, berhampiran taman, laut atau dilengkapi kemudahan kesihatan yang lengkap. Rumah yang disediakan ini harus secara percuma dan didiami oleh beberapa warga tua yang lain untuk menjadikan suasana di rumah itu lebih ceria dan menarik. Reka bentuk rumah tersebut haruslah moden dan tidak nampak membosankan. Ini sedikit sebanyak dapat menceriakan warga emas dan membantu dalam menempuh kehidupan harian mereka.

      Seterusnya, terdapat juga warga emas yang tidak terbela ini mencari pendapatan mereka sendiri dengan menjual barang-barang di tepi jalan, mengutip tin minuman untuk dijual dan sebagainya. Warga emas mempunyai badan yang lemah berbanding dengan warga muda. Hal ini menyebabkan pelbagai masalah yang timbul antaranya dari segi kesihatan mereka. Lantaran itu, kerajaan perlu mengadakan program bercorak ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada warga emas ini. Pendapatan itu pula boleh disalurkan untuk kepentingan warga tersebut. Semua aktiviti yang dijalankan mestilah bersesuaian dengan keadaan fizikal warga emas. Langkah ini turut menjadikan kehidupan mereka lebih menarik dan tidak membosankan. Warga emas turut berpeluang untuk menggunakan idea mereka ke arah sesuatu yang lebih bermakna.

      Kesimpulanya, masyarakat muda seharusnya menyanyangi dan menghormati warga emas ini dan membantu mereka dalam kehidupan harian. Langkah-langkah yang dinyatakan sebelum ini perlu diambil bagi mengelakkan pekara ini menjadi semakin meningkat. Anak-anak juga perlu dibimbing sejak dari kecil lagi supaya menyayangi ibu bapa melalui pendidikan di sekolah. Guru-guru memainkan peranan penting dalam memupuk pelajar-pelajar mereka supaya lebih bertanggungjawab. Hal ini dapat membantu golongan warga emas ini supaya kehidupan mereka lebih terjamin dan terbela.
Share:

0 comments:

Post a Comment