Blog Rujukan Untuk Pelajar Dalam Menulis Esei

Budaya Tradisional


Kegiatan seni budaya tradisional kini semakin tidak mendapat tempat dalam kalangan masyarakat di negara ini.
Banyak faktor yang menyebabkan wujudnya keadaan tersebut.

Faktor-Faktor
1. Proses globalisasi menyebabkan kegiatan seni budaya tradisional semakin lesu. 
 • Akibat globalisasi, kita terdedah kepada perkembangan budaya asing secara meluas. 
 • Semua orang dapat mengikuti perkembangan seni budaya dunia terkini melalui internet/facebook, blog dsn.
 •  Seni atau budaya asing yang baru biasanya lebih menarik minat orang ramai.
 •  Misalnya generasi muda mahukan breakdance, hip-hop, popping, tempo muzik yang lebih rancak dsn. Masakan tradisional diganti dengan makanan segera dari barat
 •  Akibatnya tarian seni budaya tradisional seperti Wayang kulit, makyung, ghazal, tarian kipas, tarian kepang dsn semakin dilupakan.

2.  Kemajuan teknologi maklumat juga merupakan puncanya.
 • Kini permainan teknologi maklumat lebih memikat. 
 • Misalnya “PSP”, “Wii” dan sebagainya.
 • Misalnya permainan badminton dapat dijalankan melalui “Wii” dengan seorang diri sebagai pemain.
 • Pelbagai program permainan dapat “didownload” daripada internet.
 • Pelbagai permainan dalam I-phone.Wi-Fi, 3G memberi kesan audio visual lebih memikat.
 • Sebaliknya congkak dikatakan membosankan dan tidak mencabar.
 • Begitu juga dengan wau dan gasing yang memakan masa menyediakannya dan memerlukan kemahiran dan kumpulan rakan. Misalnya kanak-kanak bandar tidak tahu meligat gasing.

3.  Sikap masyarakat yang dingin juga menjejaskan budaya tradisional kita.
 • Kehidupan kita semakin sibuk.
 • Selepas bekerja, rakyat tiada masa terluang untuk aktiviti seni tradisional yang perlukan kemahiran.
 • Usaha menghasilkan tenunan kain songket, lukisan batik dan kraftangan yang lain memakan masa.
 • Aktiviti permainan gasing dan wau mengambil masa panjang, dari mencari bahan mentah dan menghasilkannya.
 • Tegasnya, hiburan tradisional tidak serasi dengan hidup sibuk kini.
 • Yang lebih banyak ialah pusat yoga, pusat tarian moden, jimnasium bina badan dan persolekan muka serta melansingkan badan.

4.  Kekurangan pusat latihan turut menyebabkan masalah ini.
 • Tanpa latihan khusus, bakat yang berpotensi tidak dapat diasah.
 • Mereka yang berminat juga sukar mendapat peluang.
 • Dengan itu, kita sukar melahirkan pengarah dan pelakon yang baik.
 • Pusat perkembangan seni budaya tradisional amat terhad.
 • Pusat sedemikian tidak menguntungkan jika tanpa tajaan kerajaan.
 • Akibatnya ramai rakyat yang berminat tidak dapat latihan.
 • Para pengamal seni tidak dapat menyampaikan ilmu ini kepada generasi muda.
 • Seni tradisional juga kurang diperkenalkan di media massa.
 • Maka pendedahan kegiatan seni budaya tradisional sangat kurang.

Langkah-langkah majukan seni budaya tradisional
1.   Festival Kuala Lumpur:
 • Hasrat kita membentuk bangsa yang bukan sahaja maju secara fizikal, tetapi pada masa yang sama tinggi nilai budaya dan keseniannya, maka sudah tentu pembangunan ekonomi negara perlu dilengkapi dengan keupayaan warganya menjulang kecemerlangan melalui pupukan seni budaya.
 • Kepelbagaian seni budaya dan warisan negara, dan manifestasi usaha tersebut dalam satu acara besar berbentuk Festival ini amat sesuai sekali.
 • Menjadi landasan penting untuk mengenengahkan keindahan dan unsur-unsur kebudayaan, kesenian dan warisan pelbagai kaum di Malaysia, sama ada untuk tatapan masyarakat tempatan mahupun masyarakat antarabangsa.
 • Untuk mempamerkan kecemerlangan kreativiti dan warisan bangsa.
 • ketengahkan sebagai bandaraya moden dan progresif, namun tetap kaya dengan nilai-nilai kebudayaan, kesenian dan ketamadunan. “Kuala Lumpur is a city with a soul”.
 • Malaysia ini sudahpun terkenal dengan keistimewaannya dari segi kekayaan budaya dan warisan serta kesenian, hasil dari kewujudan masyarakat berbilang kaum yang hidup bersama dalam keadaan harmoni.

2.   Kuala Lumpur Sebagai Pusat Kesenian Antarabangsa
 • Dasar menjadikan Kuala Lumpur Sebagai Pusat Kesenian Antarabangsa bertujuan untuk memartabatkan identiti dan imej Kuala Lumpur sebagai Pusat Kesenian Antarabangsa melalui program kebudayaan dan kesenian antarabangsa seperti persembahan tarian, muzik, lukisan, kraftangan, lakonan, teater, puisi, perfileman, pameran, persidangan, forum, simposium dan festival.

3.   Skim Bantuan Kebudayaan
 • Skim Bantuan Kebudayaan khusus bagi membantu kepada Badan Bukan Kerajaan untuk melaksanakan aktiviti seni budaya.
 • Bantuan yang diperolehi akan dapat meningkatkan lagi kemahiran, kemampuan dan kecekapan badan bukan kerajaan di dalam bidang masing-masing.
·
4.   Kemajuan Pementasan Seni
 • Istana Budaya telah berjaya mementaskan 16 produksi tempatan dan 6 produksi antarabangsa dengan jumlah penonton seramai 64,722 orang. Muzikal Puteri Hang Li Po telah berjaya menarik khalayak pelbagai kaum.

5.   Laman Seni Kuala Lumpur
 • Program ini telah diadakan  Istana Budaya setiap hari Sabtu pertama setiap bulan.
 • Beberapa aktiviti sokongan seperti persembahan kebudayaan tradisional dan moden, senam seni, pertandingan nyanyian, demonstrasi seni tampak, permainan tradisional dan sebagainya diadakan bagi menggalakkan orang ramai mengunjungi program ini.

6.   Pembangunan Kraf
i.      Penyelidikan dan Pembangunan
· Rekaan produk kraf baru telah dihasilkan yang meliputi bidang batik, tenunan, tekatan, seramik, hasil rimba dan logam.
·    Kajian teknologi dan kajian bahan telah dihasilkan.
·   Pusat Inovasi Seramik telah diwujudkan untuk dimanfaatkan oleh pengusaha seramik.

ii.     Pembangunan Usahawan Kraf
·  Satu Daerah Satu Industri telah dibangunkan dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk. Kraftangan Malaysia juga melaksanakan projek pentahapan usahawan kraf, projek pentahapan usahawan muda dan projek perantisan kraf warisan.

iii.    Galakan Dagangan
· Promosi diadakan di peringkat domestik dan peringkat antarabangsa.
·  Nilai jualan bagi promosi domestik adalah sebanyak RM4.4 juta manakala promosi antarabangsa dapat menjana sebanyak RM8.3 juta. Hari Kraf Kebangsaan diadakan di Kompleks Kraf Kuala Lumpur.

iv.    Latihan Kemahiran Kraf
·  Pembangunan tenaga mahir melalui Institut Kraf Negara telah melatih pelajar di peringkat sijil dan di peringkat diploma. Bidang kraf yang ditawarkan ialah batik, tenunan,kayu, rotan, seramik dan logam.

v.     Pemuliharaan Kraf
· Bagi mengekalkan seni kraf warisan negara, aktiviti pemuliharaan dan pemeliharaan dilaksanakan.
· Kraftangan Malaysia mengadakan pameran bertema di Muzium Kraf dan aktiviti pendidikan kraf serta menerbitkan buku kraf iaitu Buku Seramik Tradisional Malaysia dan Buku Seni Gerus.

7. Dasar Perfileman Negara
               i.  Kemudahan Dana Perfileman dan Skim Kemudahan Produksi
·  Sebanyak RM1.135 juta berbentuk pinjaman telah diluluskan kepada 5 filem cereka. 3 buah filem pula telah mendapat bantuan daripada kemudahan dana perfileman, iaitu sebanyak RM12 juta.

              ii.    Pembangunan modal insan
·  Sebanyak 17 buah bengkel telah diadakan dengan 268 orang peserta.

8.   Anugerah Seni Negara
 • Anugerah Seni Negara ialah pengiktirafan tertinggi kerajaan kepada penggiat seni, karyawan dan seniman yang telah menyumbang dan memperlihatkan ketokohan yang cemerlang dalam pembangunan seni tanah air.
 • Anugerah Seniman Negara, Anugerah Karyawan Seni dan Anugerah Pendukung Seni.

9.   Skim Latihan Pembangunan Penggiat Seni (SLPPS)
 • Skim Latihan Pembangunan Penggiat Seni (SLPPS) diwujudkan khusus bagi penggiat seni, budayawan dan karyawan bagi mempertingkatkan tahap pengetahuan dan kepakaran dalam bidang seni, budaya dan warisan di dalam dan di luar negara.
 • memberi penajaan kepada penggiat seni individu, syarikat swasta dan persatuan.

Share:

0 comments:

Post a Comment