Blog Rujukan Untuk Pelajar Dalam Menulis Esei

Kerja Kursus Bahasa Melayu Penggal 2 (2013)BAHASA MELAYU
KERTAS 4
KERJA KURSUS
( PENULISAN ESEI BERFORMAT )

Tulis semua esei berdasarkan tajuk-tajuk di bawah. Bagi tajuk esei 1 hingga 7, panjang esei hendaklah antara 600 hingga 650 patah perkataan. Bagi tajuk esei 8, panjang esei hendaklah tidak kurang daripada 250 patah perkataan. [25]

1. Sebagai setiausaha sebuah persatuan pengguna, anda diminta menyediakan laporan tentang kesan lambakan barangan tiruan di negara ini. Anda juga diminta untuk mengemukakan langkah bagi mengawalnya. Sediakan laporan itu.

[Contoh Laporan]

2. Sebagai seorang pegawai kanan di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, anda dijemput untuk menyampaikan syarahan tentang strategi untuk memajukan sektor pertanian dan industri asas tani supaya sektor ini menjadi sektor yang moden dan berdaya saing. Tulis teks syarahan itu.

[Contoh Syarahan]

3. Media massa sering memaparkan kehidupan segelintir warga emas yang malang dan tidak terbela. Sebagai pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat, anda dijemput untuk menyampaikan ceramah kepada golongan belia tentang langkah-langkah yang wajar dilaksanakan untuk membela nasib golongan ini. Tulis teks ceramah itu.

[Contoh Ceramah]

4. Sebagai seorang pakar diet di sebuah hospital kerajaan, anda diminta untuk memberikan ucapan tentang kebaikan amalan pemakanan yang seimbang terhadap kanak-kanak kepada sekumpulan ibu muda bersempena dengan sambutan Bulan Kesihatan peringkat daerah. Dalam ucapan itu, anda juga memberikan panduan pemakanan yang seimbang untuk menjamin kesihatan kanak-kanak. Tulis teks ucapan itu.

5. Industri pelancongan boleh menjadi wahana untuk memperkenalkan budaya masyarakat tempatan kepada masyarakat luar negara. Sebagai pengerusi sebuah persatuan budaya yang berpengaruh, anda diminta untuk menghantar memorandum kepada Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan. Dalam memorandum tersebut, anda menyatakan kekesalan tentang kurangnya promosi untuk memperkenalkan budaya masyarakat kita kepada masyarakat luar dan mengemukakan usul untuk meningkatkan usaha tersebut. Tulis memorandum tersebut.

[Contoh Memorandum]

6. Persatuan Sains sekolah anda telah mengadakan mesyuarat bagi membincangkan program Minggu Sains peringkat sekolah. Sebagai setiausaha persatuan itu, anda ditugaskan untuk mencatatkan minit mesyuarat yang membincangkan perancangan dan pelaksanaan program Minggu Sains pada tahun ini. Tulis minit mesyuarat tersebut.

7. Organisasi tempat anda bekerja bercadang untuk mengadakan Hari Derma Darah sebagai salah satu aktiviti sosial tahunan. Sebagai pegawai perhubungan awam, anda dikehendaki menyediakan kertas cadangan untuk mengadakan aktiviti tersebut bagi mendapatkan kelulusan pihak atasan. Sediakan kertas cadangan itu.

[Contoh Kertas Cadangan]

8. Sebagai seorang aktivis masyarakat, anda ingin membuat aduan mengenai anjing liar yang berkeliaran di kawasan tempat tinggal anda. Tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk membuat aduan tentang masalah berkenaan.

[Contoh Surat]

Share:

0 comments:

Post a Comment